wydarzenie 15 16 06 2024DIALOG MOTYWUJĄCY PRAKTYCZNIE -

SZKOLENIE DO CERTYFIKATU PRAKTYKA DIALOGU MOTYWUJĄCEGO PTDM

DLA KOGO

Gdyby ktoś zapytał mnie, czym jest Dialog Motywujący?, w najprostszych słowach odpowiedziałabym, że to szczególny sposób prowadzenia rozmowy o zmianie i rozwoju. Sposób, który inspiruje i rozwija w drugim człowieku jego gotowość do działania.

Zatem, jeśli jesteś Osobą, która chce umiejętnie inspirować innych i skutecznie wspierać ich w procesie zmiany i rozwoju, zapraszam Cię na to szkolenie!

Dialog Motywujący stwarza szansę na niezwykłe spotkanie z drugim człowiekiem i niepowtarzalną podróż, w trakcie której osoba prowadząca rozmowę towarzyszy rozmówcy w odkrywaniu siebie, ważnych dla niego wartości i pragnień. Wspiera go, wydobywając potencjał i siły niezbędne do wprowadzenia w życie upragnionych zmian.

A to wszystko w duchu partnerstwa, akceptacji i troski, przy jednoczesnym wspieraniu autonomii i ukierunkowywaniu na realizację celu.

Szkolenie skierowane jest do tych wszystkich, którzy towarzyszą innym w zmianie: psychologów, terapeutów, psychoterapeutów, liderów, coachów, pracowników HR i oświaty, asystentów rodziny, kuratorów, dietetyków, i in.

Ważne: Nie musisz być specjalistą pracującym z klientami, aby wziąć udział w tym szkoleniu! W jego trakcie prezentowane będą zarówno przykłady pracy z klientami, jak i zastosowania Dialogu w życiu codziennym.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/2TkMhzmHSkAM5KVW9

 

CELE

Nauka oraz rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy i rozwijania wewnętrznej motywacji do zmiany, zgodnie ze sztuką DM, w różnych kontekstach zawodowych i życiowych, z osobą:

 • nieświadomą problemu,
 • dla której zmiana nie jest ważna lub która jest niechętna wobec zmiany swojego zachowania,
 • która oczekuje zmiany, ale nic w tym kierunku nie robi,
 • która się waha (chciałaby zmiany, ale jednocześnie jej się obawia; chce zmiany, ale nie wierzy, że potrafi, itp.)

Program krok po kroku:

 1. Najnowsze zmiany w koncepcji Dialogu Motywującego (źródło: MINT 2023r.)
 2. Czym jest Dialog Motywujący? Definicje, podstawowe założenia podejścia?
 3. Najnowsze informacje na temat zmiany definicji i założeń Dialogu Motywującego (zmiany z 2022r. , które będą zawarte w książce, która ma być wydana przez wydawnictwo Guilford Press już w 2023r.)
 4. Specyfika procesu motywacji. Omówienie sposobów pracy z Klientem/ Osobą w zależności od jej aktualnego poziomu motywacji do zmiany, aby praca była skuteczna.
 5. Metody prowadzenia Dialogu Motywującego. Ćwiczenia praktyczne.
 6. Dialog Motywujący jako metoda szczególnie skutecznej pracy z „oporem”. Rozumienie "oporu" wg koncepcji DM. Nauka rozpoznawania rozdźwięku, jego przyczyn, objawów i konsekwencji.
 7. Ćwiczenia praktyczne w zakresie efektywnego radzenia sobie z rozdźwiękiem w relacji.
 8. Rola wartości w pracy nad ważnością zmiany w prowadzeniu DM z młodzieżą i dorosłymi.
 9. Koncepcja Języka Zmiany vs Języka Podtrzymania oraz ich rola w rozwijaniu wewnętrznej motywacji do zmiany.
 10. Ćwiczenia praktyczne obejmujące identyfikowanie oraz trafne reagowanie na Język Zmiany (JZ) i Język Podtrzymania (JP) w trakcie prowadzenia rozmowy motywującej.
 11. Cztery procesy Dialogu Motywującego.
 12. Zasady przekazywania klientom informacji/ zaleceń/ wskazówek zgodnie z koncepcją DM (schemat WDW).
 13. Pułapki, które omijamy pracując Dialogiem Motywującym.
 14. Jak odróżnić Dialog Motywujący od manipulacji?

REZULTATY

Przewidywane rezultaty szkolenia:

 • efektywne wsparcie innych w realizacji ich celów życiowych,
 • przeciwdziałanie nadmiernemu obciążeniu siebie w pracy z Klientem, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności oddziaływań,
 • zwiększenie pewności siebie, jako osoby umiejętnie wspierającej innych w procesie zmiany.

Materiały szkoleniowe oraz imienne certyfikaty uczestnictwa w formacie pdf

INFORMACJE

Szkolenie ma charakter praktyczny i postać intensywnego treningu umiejętności, dlatego liczba miejsc jest ograniczona.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Ola (Olga)  Mrozowska zgodnie z filozofią DM - w duchu akceptacji, partnerstwa i współpracy, z szacunkiem oraz życzliwością do opinii i wartości każdego uczestnika. Znajdziesz mnie również na Facebooku.

KIEDY:

15-16 czerwca 2024r. (9:00 – 17:00)

 

GDZIE:

Platforma ZOOM - szkolenie online

INWESTYCJA:

Cena promocyjna - 680zł -  przy wpłacie zaliczki 300zł lub całej kwoty przed 30 maja

cena regularna - 780zł (wpłaty po 30 maja)

Zaliczka jest bezzwrotna.

 

Liczba miejsc ograniczona!

Wpłaty zaliczki lub całości opłaty należy dokonać na konto Alior bank: 34 2490 0005 0000 4100 8265 1043

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestnika .

 

Osoby, które dokonały wpłaty otrzymają link na szkolenie.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (link poniżej), a w następnym kroku dokonanie wpłaty (kliknij w link poniżej lub skopiuj do nowego okna przeglądarki, aby wypełnić).

https://forms.gle/2TkMhzmHSkAM5KVW9

 

MOŻLIWOŚCI:

* Szkolenie prowadzone jest przez trenera akredytowanego przez PTDM, dlatego bezpośrednio po jego zakończeniu osoby zainteresowane uzyskaniem certyfikatu Praktyka Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego będą miały możliwość wypełnienia testu kwalifikacyjnego online (opłata za przeprowadzenie i ocenę testu - 290zł/os.).

Po zaliczeniu testu uczestnicy mogą ubiegać się o nadanie certyfikatu Praktyka Dialogu Motywującego oraz o wpisanie na listę Praktyków DM na stronie Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego – koszt certyfikatu oraz wpisania na stronę PTDM – płatne dodatkowo Towarzystwu w kwocie 150zł (więcej info: https://ptdm.eu/lista-praktykow-dm-ptdm/)

 

Udział w szkoleniu podstawowym "Dialog Motywujący praktycznie" umożliwia wzięcie udziału w szkoleniu na poziomie zaawansowanym, które jest mocno praktyczne i swoim programem obejmuje nagrywanie i odsłuchiwanie rozmów przez osoby chętne, w celu uzyskania konstruktywnych informacji zwrotnych oraz rekomendacji do dalszej pracy.