Klienci

Z naszych usług dotychczas skorzystało wiele jednostek
administracji publicznej, firm i urzędów. Dziękujemy za zaufanie.

 • Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN)
 • Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Wojewódzkie urzędy pracy
 • Powiatowe urzędy pracy
 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień WSS UM w Gdańsku
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie
 • Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku (MSCDN)
 • Olsztyński Telefon Zaufania
 • Międzynarodowe Centrum Rozwoju Lokalnego CIFAL Płock Sp. z o.o.
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
 • Centrum Psychologiczno - Pastoralne "Metanoia" w Płocku
 • Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko" w Gdańsku
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi Nr 1 w Płocku
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 w Płocku
 • Urząd Gminy Krobia
 • Zespołu Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 w Płocku
 • Gimnazjum Publiczne im Noblistów Polskich w Przybiernowie