Szkolenia

Specjalizujemy się w Dialogu Motywującym, dlatego nasza oferta jest skierowana do tych, którzy chcieliby poznać i nauczyć się tego modelu pracy z drugim człowiekiem.

 

Rodzaje szkoleń

W zależności od potrzeb Zamawiającego, prowadzimy szkolenia z zakresu Dialogu Motywującego:

 • na poziomie podstawowym (1-2 dniowe)
 • na poziomie zaawansowanym (3 - 4 dniowe i dłuższe)
  Rozwiń...
 • na poziomie zaawansowanym z możliwością superwizji indywidualnych i/lub grupowych (więcej o superwizji znajdziesz tu)

Adresaci szkolenia

Nasze szkolenia kierujemy do firm i instytucji:

 • urzędów pracy (wojewódzkich, miejskich, powiatowych),
 • rad pedagogicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • poradni psychologiczno - pedagogicznych,
 • ośrodków pomocy społecznej,
 • świetlic środowiskowych,
 • komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • ośrodków pomocy rodzinie,
 • ośrodków terapii uzależnień,
 • świetlic socjoterapeutycznych,
 • i inne

Szkolimy następujące grupy zawodowe:

Psychologów, pedagogów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych, nauczycieli, kuratorów, - pielęgniarki, dietetyków, członków GKRPA, specjalistów terapii uzależnień, wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, terapeutów, i innych.

 

Cele szkoleń

 • Nasze szkolenia dostosowujemy do zapotrzebowania konkretnej grupy zawodowej, dlatego w ich trakcie skupiamy się i analizujemy przykłady z praktyki zawodowej samych uczestników.
 • Dzięki zapoznaniu się z zasadami i metodami Dialogu Motywującego absolwenci naszych warsztatów lepiej radzą sobie w kontakcie z klientami, świadomie kierując procesem wydobywania i rozwijania ich wewnętrznej motywacji do zmiany.

Uczestnicy między innymi dowiadują się, w jaki sposób:

 • zwiększać efektywność współpracy z klientem,
 • radzić sobie z oporem pojawiającym się na linii klient - specjalista,
 • reagować na niechęć, niepewność lub brak gotowości osoby do zmiany,
 • wydobywać i rozwijać wewnętrzną motywację osoby do wprowadzenia zmiany, mimo pojawiających się często obaw lub niepewności związanych ze zmianą,
 • w motywujący sposób formułować konkretne cele,
 • opracowywać z klientem plan wdrażania w życie pożądanych zmian.

Główne zagadnienia programu szkoleniowego

 • Koncepcja Dialogu Motywującego (założenia, procesy).
 • Kluczowe zasady i metody motywującej pracy z Klientem.
 • Jak odróżnić Dialog Motywujący od manipulacji?
 • Specyfika procesu zmiany.
 • Unikalny koncept Języka Zmiany.
 • Nauka reagowania na Język Zmiany i Język Podtrzymania w celu efektywnego wspierania klienta w realizacji celu.
 • Motywująca praca z "oporem" na linii klient - specjalista.
 • Formułowanie i realizacja celu oraz planu zmiany.
 • Co robić kiedy klient i specjalista mają inny cel?
 

Metody szkoleniowe

Szkolenia prowadzimy metodą warsztatową, angażując uczestników do współpracy.

 • mini-wykłady wprowadzające w zagadnienie,
 • prezentacje multimedialne, materiały filmowe,
 • formy warsztatowe aktywizujące uczestników: praca w grupach, dyskusja moderowana, burza mózgów, praca indywidualna, ćwiczenia praktyczne, odgrywanie ról - scenki,
 • superwizja indywidualna i grupowa,
 • coaching

Miejsce

Szkolenia przeprowadzamy w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.