Superwizje

Prowadzimy superwizję indywidualną i grupową w zakresie Dialogu Motywującego. W superwizjach mogą uczestniczyć osoby, które przeszły co najmniej podstawowe, 2-dniowe szkolenie z zakresu Dialogu Motywującego.

Osoby lub placówki zainteresowane superwizją zapraszamy do kontaktu.

 

Nasze przygotowanie merytoryczne

Olga Mrozowska

Prowadzi superwizje zarówno grupowe jak i indywidualne w zakresie Dialogu Motywującego przedstawicieli różnych grup zawodowych: psychologów, doradców zawodowych, pedagogów, terapeutów uzależnień, nauczycieli, pracowników socjalnych, wychowawców młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i świetlic środowiskowych.

Między innymi:

 • W latach 2010 – 2012 – współprowadziła superwizję grupową w ramach 2-letniego Studium Terapii Motywującej Nr 2 w Warszawie
 • W latach 2011 – 2013 – współprowadziła superwizję grupową w ramach 2-letniego Studium Dialogu Motywującego w Warszawie
 • Ma doświadczenie w prowadzeniu superwizji doradców zawodowych, zarówno w warunkach szkoleniowych jak i w ich naturalnym środowisku pracy - w kontakcie z klientami urzędów pracy.

Prowadzenia superwizji uczyła się od wykwalifikowanych trenerów DM podczas licznych szkoleń i warsztatów prowadzonych w Polsce i za granicą.

 • Igor Koutsenok (trener DM, członek MINT, USA)
 • Andrew Considine (trener DM, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, Irlandia)
 • Guy Undrill (trener DM, członek MINT, Wlk. Bryt.)
 • Mellanie Sedon (trener DM, członek MINT, Wlk. Bryt.)
 • Mary C. Dugan (trener DM, członek MINT, USA)

Marta Lizis-Młodożeniec

Posiada doświadczenie superwizorskie, w zakresie Dialogu Motywującego, w następujących grupach zawodowych: pedagodzy, nauczyciele, kuratorzy, pracownicy socjalni, wychowawcy młodzieżowych ośrodków wychowawczych, terapeuci uzależnień, psycholodzy szkolni.

Swoje umiejętności superwizyjne w zakresie DM rozwijała w trakcie szkoleń prowadzonych przez:

 • Dr n. med. Igor Koutsenok, profesor psychiatrii Uniwersytetu Kalifornijskiego USA, trener MINT
 • Andrew Considine, trener DM, Irlandia, honorowy członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej
 • Mellanie Sedon, terner DM, członek MINT, Wielka Brytania