Warto z nami współpracować

Nasi klienci o nas...

"W ewaluacji szkolenia jego uczestnicy podkreślali wysoki poziom kompetencji trenerskich Pani Olgi Mrozowskiej w postaci: empatii, demokratycznego podejścia do udziału uczestników w ćwiczeniach, komunikacji pełnej szacunku dla uczestników, co dawało poczucie bezpieczeństwa i przyczyniło się do stworzenia atmosfery, którą można śmiało określić autentycznym spotkaniem z drugim człowiekiem" - mgr Elżbieta Lemańska, konsultant Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku

"Poziom merytoryczny jak i sposób prowadzenia zajęć pozwolił na podniesienie kompetencji zawodowych uczestników szkolenia. Pani Olga Mrozowska prowadząc zajęcia wykazała się fachową wiedzą, profesjonalizmem i skutecznością w przekazywaniu informacji, stwarzając jednocześnie przyjemną atmosferę". - Krzysztof Faliński, Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

„Najcenniejsze było profesjonalne przygotowanie osoby prowadzącej zajęcia, praktyczne podejście do tematu. Podmiotowe i indywidualne traktowanie każdego uczestnika warsztatów.”
uczestnik szkolenia

Kilka słów o Dialogu Motywującym


Dialog Motywujący

to sposób kontaktu z drugim człowiekiem, który sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest motywowanie do zmiany.

Twórcami Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing) są profesorowie psychiatrii i psychologii W. R. Miller (USA) i S. Rollnick (Wlk. Bryt.). Dialog Motywujący (DM) to oparty na współpracy styl komunikowania się z klientem, zorientowany na zwiększenie jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia pożądanej przez klienta zmiany i osiągnięcie zamierzonego celu. Specjalista stosujący DM w swojej pracy pomaga osobie z problemem osiągnąć swój cel poprzez wydobywanie i odkrywanie jej własnych możliwości i argumentów przemawiających za zmianą, w atmosferze szacunku, akceptacji i zrozumienia.