Warto z nami współpracować

Co to jest MINT?

Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) to międzynarodowa organizacja non profit zrzeszająca trenerów, którzy stosują Dialog Motywujący i szkolą z tego zakresu na całym świecie. Członkostwo w MINT umożliwia dostęp do ogromnej bazy literatury i przeglądu badań z całego świata oraz najbardziej aktualnej wiedzy nt. rozwoju Dialogu Motywującego. Aby stać się członkiem MINT trzeba przejść proces rekrutacji oraz specjalistyczny trening. Zapoczątkowana w 1997r. jako mała grupka trenerów przeszkolonych przez Williama R. Millera i Stephena Rollnicka (twórców DM), obecnie MINT zrzesza ponad 1000 trenerów DM w 35 krajach, którzy szkolą w 20 językach. Trenerzy pochodzą z rożnych kultur, środowisk i reprezentują różne grupy zawodowe, dzięki czemu wdrażają Dialog Motywujący w wielu różnorodnych obszarach pracy z drugim człowiekiem i umożliwiają dalszy rozwój tego podejścia na wszystkich kontynentach.

Zapraszamy na oficjalną stronę MINT.

Kilka słów o Dialogu Motywującym


Dialog Motywujący

to sposób kontaktu z drugim człowiekiem, który sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest motywowanie do zmiany.

Twórcami Dialogu Motywującego (Motivational Interviewing) są profesorowie psychiatrii i psychologii W. R. Miller (USA) i S. Rollnick (Wlk. Bryt.). Dialog Motywujący (DM) to oparty na współpracy styl komunikowania się z klientem, zorientowany na zwiększenie jego wewnętrznej motywacji do wprowadzenia pożądanej przez klienta zmiany i osiągnięcie zamierzonego celu. Specjalista stosujący DM w swojej pracy pomaga osobie z problemem osiągnąć swój cel poprzez wydobywanie i odkrywanie jej własnych możliwości i argumentów przemawiających za zmianą, w atmosferze szacunku, akceptacji i zrozumienia.